FÜZYON GELECEĞİ OKUMAKTIR.
KURUMSAL İLETİŞİM

AKADEMİK FÜZYON

bilgiyle kaynaşmak

Akademik Füzyon , bilgiye hem çok hızlı hem de çok farklı sözel ve
görsel kaynaklardan ulaşabilen günümüz gençliğinin, edinimlerini
analiz etme ve farklı bilgileri birleştirerek faydaya dönüştürme
becerilerini geliştirmeye yönelik özgün bir eğitim programıdır.
devamını oku

TEMATİK FÜZYON

Kavramla kaynaşmak

Tematik Füzyon, farklı dersler ile ile birleşmiş yeni bir konunun,
öğrencimizin zihninde sağlam bir yer edinmesi yani kavramsallaşa-
bilmesi için; Aynı konunun ilgili diğer dersleri de eş zamanlı olarak
aktarılmakta olan yöntemlerle çok yönlü ve tematik olarak işlenmesidir.
Devamını oku

SOSYAL FÜZYON

toplumla kaynaşmak

Sosyal Füzyon, ulaşım ve iletişimin sınır tanımadığı günümüz sosyal
oluşumlarının giderek daha da kozmopolitleştiği bir dünyada hayatı
paylaşacak öğrencilerimiz için; farklı yaşa, cinsiyete, ırklara, inançlara
ve kültürlere sahip bireylerle uyum ve iş birliği halinde yaşama…
devamını oku

SANAL FÜZYON

evrenle kaynaşmak

Sanal Füzyon, fiziki bir temasa gerek kalmaksızın milyonlarca kişinin;
sosyalleşmek, topluma ve dünyaya görüşlerini bildirmek, duygularını
ve hayatlarını paylaşmak için en pratik iletişim aracı olarak kullandığı
hali hazır ve yeni açılacak sosyal medya platformlarının doğru ve…
devamını oku

FORM BLOG